America Invented Sadness

Canada flag iz red an white
American iz red white and BLUE

Why so blue america

Tusk NEW Kevon Smit moovy Phone Post 3.0

I KENT WREED GUD

shaqitup - I KENT WREED GUD
U wot m8 Phone Post 3.0

Iz u 4reel Phone Post 3.0