Has anyone read...

http://www.amazon.com/Brazilian-Jiu-Jitsu-Master-Gene-Simco/dp/0972890963

Opinions? I just downloaded it.