Pancrase: último ranking

Open-weight]
the 10th Open-weight K.O.P. Josh Barnett (U.S.A./New Japan Pro-Wrestling)
#1 Yuki Kondo (PANCRASEism)
#2 Semmy Schilt (Holland/Golden Glory)
#3 Yoshiki Takahashi (PANCRASEism)
#4 Sanae Kikuta (Pancrase GRABAKA)
#5 Kiuma Kunioku (PANCRASEism)
#6 Nathan Marquardt (U.S.A./Colorado Stars)
#7 VACANT

[Super heavyweight(221lbs. and over)]
the 1st Super heavyweight K.O.P. VACANT
#1 Semmy Schilt (Holland/Golden Glory)
#2 Ron Waterman (U.S.A./Team Impact)
#3 Tim Lajcik (U.S.A./Gladiators Training Academy)
#4 Hideki Tadao (RJW/CENTRAL)
#5 Jun Ishii (Chojin Club)
#6 Jimmy Ambriz (U.S.A./New Japan Pro-Wrestling) *IN!
#7 KENGO (PANCRASEism) *DOWN from #6

[Heavyweight(199lbs.~under 221lbs.)]
the 1st Heavyweight K.O.P. Yoshiki Takahashi (PANCRASEism)
#1 Tsuyoshi Ozawa (Zendokai)
#2 Katsuhisa Fujii (UFO)
#3 Jason Godsey (U.S.A./I.F. Academy)

[Light heavyweight(181lbs.~under 199lbs.)]
the 3rd Light heavyweight K.O.P. Yuki Kondo (PANCRASEism) *NEW!
#1 Sanae Kikuta (Pancrase GRABAKA)
*DOWN from the 2nd L.Hvywt. K.O.P.
#2 Ricardo Almeida (U.S.A./Renzo Gracie Jiu Jitsu Academy)
#3 Akihiro Gono (Pancrase GRABAKA)
#4 Nilson de Castro (Brazil/Chute Boxe Academy)
#5 Daisuke Watanabe (PANCRASEism)
#6 Ikuhisa Minowa (freelance)
#7 Yuki Sasaki (Pancrase GRABAKA)
#8 Keiichiro Yamamiya (Pancrase GRABAKA)
#9 Evangelista Cyborg (Brazil/Academia Budokan)
#10 Osami Shibuya (PANCRASEism)

[Middleweight(165.7lbs.~ under 181lbs.)]
the 4th Middleweight K.O.P. Ricardo Almeida (U.S.A./Renzo Gracie Jiu Jitsu Academy)
*NEW!
#1 Nathan Marquardt (U.S.A./Colorado Stars)
*DOWN from the 3rd M.wt. K.O.P.
#2 Izuru Takeuchi (SK Absolute) *DOWN from #1
#3 Crosley Gracie (U.S.A./Ralph Gracie Jiu Jitsu Academy) *DOWN from 2
#4 Kiuma Kunioku (PANCRASEism) *DOWN from #3
#5 Kazuo Misaki (Pancrase GRABAKA)
#6 Hidehiko Hasegawa (SK Absolute) *UP from #7
#7 Shonie Carter (U.S.A./AIKI Training Hall) *UP from #8
#8 Yuichi Nakanishi (freelance) *UP from #9
#9 Eiji Ishikawa (Pancrase GRABAKA) *IN!
#10 Jake Shields (U.S.A./Cesar Gracie Academy) *IN!

[Welterweight(152.5lbs.~ under 165.7lbs.)]
the 1st Welterweight K.O.P. Kiuma Kunioku (PANCRASEism)
#1 Koji Oishi (PANCRASEism)
#2 Takafumi Ito (PANCRASEism)
#3 Kenichi Serizawa (Wajutsu Keishukai Suruga Dojo)
#4 Satoru Kitaoka (PANCRASEism)
#5 Hiroki Nagaoka (MMA Dojo DOBUITA)
#6 Yuji Hoshino (Wajutsu Keishukai GODS)
#7 Takuya Wada (SK Absolute)

[Lightweight(141.4lbs.~ under 152.5lbs.)] VACANT

[Featherweight(under 141.4lbs.)] VACANT


Um abraço