Silva vs Mir, Barboza vs Johnson staredown (vid)


https://www.youtube.com/watch?v=o5fxVQgAeNc